Petak , 14 Avgusta 2020
Aktuelno
Naslovnica / Vesti / Bih / Objavljeno novo radno vreme svih ugostiteljskih objekata

Objavljeno novo radno vreme svih ugostiteljskih objekata

3. Naređuje se Federalnim upravama za inpekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod tačkom 2., te u skladu sa svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje krivičnih prijava protiv počinitelja koji ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH.

4. Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava promptno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz tačke 3. ove Naredbe, u skladu njihovim ovlastima.

5. Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstvima zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona, podnesu zahtjev mjerodavnim policijskim organima za zabranu održavanja svakog onog skupa za kojeg procijene da bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi.

TAKOĐE PROČITAJTE:   Nestorović saopštio! Evo kada će policijski čas trajati 24h!

6. Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na području kantona ne duže od 24 sata.

7. Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju obustavu posjeta u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, kao i u drugim ustanovama na području kantona, što uključuje i obustavu izlazaka štićenika iz ovih ustanova.

8. Zadužuju se Federalna uprava za inpekcijske poslove i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da dostave Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva izvještaje o pojačanom inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, u skladu sa Naredbom broj 01-33-3510/20 od 12. 6. 2020. godine, te da navedeni izvještaji nastave dostavljati u kontinuitetu svakih 14 dana. Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva navedena objedinjena izvješća za područje kantona dostavljaju Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

TAKOĐE PROČITAJTE:   Vlasti naredile! Zatvaranje prodavnica,restorana i vrtića!

9. Dozvoljava se kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

10. Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe.

11. Nakon isteka roka iz tačke 10. ove naredbe, zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.

TAKOĐE PROČITAJTE:   Epidemiolozi se obratili građanima i izdali važno upozorenje!

12. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 28. 6. 2020. godine.